Snel een intake? Bel ons direct op 085 - 273 75 90 | Specialist in verslavingszorg in het buitenland!
Selecteer een pagina

Risico’s cocaïneverslaving

Risico’s cocaïneverslaving – een verslaving aan cocaïne heeft zeer ernstige gevolgen voor zowel uw fysieke als geestelijke gesteldheid. Daarnaast kunnen uw school- en werkprestaties er zwaar onder gaan lijden. Hetzelfde geldt voor uw sociale leven. Uw naasten zullen ongetwijfeld zien dat u afscheid neemt van uw verslaving. In onze afkickklinieken in Portugal zijn de ideale omstandigheden voor het stoppen met cocaïne. Neem voor meer informatie contact met ons op via 085 – 273 75 90 of info@180gr.nl.

Wanneer ben ik verslaafd aan cocaïne?

Cocaïne is zwaar verslavend, en dan vooral geestelijk. Uw lichaam raakt niet afhankelijk van coke, maar uw geest des te meer. Dat heeft niet eens zo zeer te maken met hoeveel cocaïne u gebruikt. Het risico op een verslaving neemt echter wel toe naarmate u meer en vaker coke gaat gebruiken. De vraag is echter of u zelfstandig met coke zou kunnen stoppen of dat u een afhankelijkheid heeft ontwikkeld. Mogelijk regeert cocaïnegebruik dan uw leven en bent u verslaafd.

Herkent u zich onderstaande punten? Dan heeft u mogelijk een verslaving en heeft u professionele hulp nodig om af te kicken. In dat geval doet u er goed aan om contact met ons op te nemen.

Uw leven draait om cocaïnegebruik

Omdat u (vrijwel) altijd met uw cocaïnegebruik in de weer bent, beheerst het middel uw leven. U houdt zich dagelijks nagenoeg continu bezig met de volgende stappen:

 • 1. Verkrijgen van cocaïne
 • 2. Er naar uitkijken om coke te gebruiken
 • 3. De cocaïne gebruiken en er onder invloed van zijn
 • 4. Herstellen van het cokegebruik

Herkent u zich deze vicieuze cirkel? Dan heeft u mogelijk een cocaïneverslaving.

Het lukt u niet om zelfstandig te stoppen met cocaïne

Cocaïne is een uiterst verslavend middel. Als u verslaafd bent, draait uw hele leven immers om de volgende dosis coke. Het kan dan ook erg lastig zijn om, als u eenmaal verslaafd bent, zelfstandig te stoppen met cocaïne. In de praktijk blijkt dat zelfs bijna onmogelijk te zijn, en het kan in sommige gevallen ook onverstandig zijn. Het is in dat geval raadzaam om deskundige begeleiding te accepteren.

Wanneer u geen cocaïne gebruikt, voelt u zich lusteloos en moe

Omdat cocaïne een stimulerende drug is, waardoor u zich opgewekt en energiek kunt gaan voelen. Wanneer het middel echter is uitgewerkt, kunt u rekenen op een ‘crash’. Een somber en leeg gevoel kan zich meester van u maken. Hierdoor kunt u de neiging krijgen om weer coke te gebruiken. Na verloop van tijd kunt u zich mogelijk alleen nog goed voelen onder invloed van coke.

U heeft financiële problemen

Er hangt meestal een stevig prijskaartje aan cocaïne. Daarnaast kunt u bij veel en frequent gebruik een tolerantie ontwikkelen. Hierdoor heeft u steeds meer coke nodig om hetzelfde effect te bereiken. Uw werkprestaties kunnen bovendien gaan lijden onder uw overmatige cocaïnegebruik of u kunt zelfs zonder werk komen te zitten. Zo kunt u, met of zonder inkomen, financieel in de problemen komen.

Uw relaties met uw partner, vrienden of familie verslechteren

Als u veelvuldig cocaïne gebruikt, kunnen uw relaties met uw naasten onder druk komen staan. Het is voor hen immers niet makkelijk om begrip te blijven opbrengen voor uw gebruik en het gedrag dat u daarbij vertoont. Dat gedrag wordt vaak omschreven als kil, afstandelijk, arrogant en egoïstisch. U naasten zullen het hierdoor steeds moeilijker vinden om in contact met u te blijven.

Risico’s cocaïneverslaving – vicieuze cirkel van verslaving aan coke

Een cocaïneverslaving kan worden gekenmerkt door de volgende vicieuze cirkel:

 • U gebruikt cocaïne en voelt de stimulerende werking;
 • Vervolgens voelt u zich somber, leeg en beschaamd en wilt u stoppen met coke;
 • Stoppen lukt niet: u kunt de verleiding niet weerstaan en gebruikt weer cocaïne.

Deze is een zeer riskante cyclus die fataal kan aflopen als u deze niet onderbreekt. Om zonder professionele hulp deze stap te zetten, kan echter een brug te ver zijn. Maar hoe langer u wacht, hoe moeilijker het kan worden om te stoppen met cocaïne. Daarom doet u er goed om zo snel mogelijk contact met ons neem voor een effectieve behandeling. U kunt ons bereiken via 085 – 273 75 90 of info@180gr.nl.

Meer risico’s cocaïneverslaving

Het gebruiken van cocaïne gaat gepaard met veel risico’s. Een verslaving aan het middel kan desastreuze gevolgen voor uw leven en dat van uw naasten.

Fysieke gezondheidsrisico’s cocaïneverslaving

U loopt bij cocaïnegebruik een grote kans op lichamelijke gezondheidsrisico’s.

 • Neusproblemen – als u langdurig en frequent coke snuift, kan het kraakbeen in uw neus ernstig worden aangetast en zelfs gedeeltelijk of helemaal wegslijten;
 • Hart- en vaatproblemen – cocaïne kan onherstelbare schade aan uw hart- en bloedvaten aanrichten.

Geestelijke gezondheidsrisico’s cocaïneverslaving

Ook uw geestelijke gezondheid kan zwaar te lijden hebben onder uw cokegebruik.

 • Hallucinaties/psychoses – bij langdurig heftig gebruik kunt u last krijgen van hallucinaties en zelfs in een psychose terechtkomen;
 • Kans op depressies – op lange termijn kunt u te maken krijgen met depressies.

Financiële risico’s cocaïneverslaving

Continu cocaïne gebruiken is een kostbare aangelegenheid. Daarnaast kan uw gebruik uw productiviteit en stabiliteit negatief beïnvloeden waardoor uw inkomen mogelijk onder druk komt te staan.

 • Tolerantie – hoe meer cocaïne u gebruikt, hoe mee u nodig heeft om dezelfde effecten te bereiken;
 • Grootheidswaan – de effecten van cocaïne kunnen leiden tot een vertekend zelfbeeld en zelfoverschatting. Hierdoor geeft u wellicht meer geld uit dan verstandig is en gaat u mogelijk teveel gokken.

Hulp bij afkicken van cocaïne

Als u cocaïneverslaving heeft en daar vanaf wilt, zit er weinig anders op dan professionele hulp in te schakelen. Hoe langer u wacht, hoe lastiger het kan zijn om van uw verslaving af te komen. Stel de eerste stap daarom niet langer uit en neem contact met ons op via 085 – 273 75 90 of info@180gr.nl. In onze comfortabele klinieken in Portugal bieden wij u professionele verslavingshulp op maat in een prachtige omgeving. Hier kunt u in een geborgen sfeer op discrete wijze afkicken van cocaïne.